citaten normen waarden uitspraken

Citaten over normen en waarden

Citaten over Waarde

Uitspraken over waarde, waarden en ethiek.

van Socrates tot Hsi-Tang

van Genesis 1:1 tot De Dalai Lama

van Warren Buffett tot George W. BushVindt u Citaten over Waarde mooi? Link naar ons! Bedankt...


Wij handelen niet goed omdat wij deugd bezitten of excellent zijn, maar wij hebben juist die eigenschappen omdat we goed gehandeld hebben.

Aristoteles 384vC-322vC, antiek Grieks filosoof en wetenschapper, leerling van Plato en leermeester van Alexander de Grote


Elk mens is blij met iets anders. Ik ben gelukkig als mijn innerlijke kompas goed functioneert en zich niet afwendt van de mensen en hun lotgevallen, maar alles welwillend bekijkt en elk ding aanvaardt en gebruikt in overeenstemming met zijn waarde.

Marcus Aurelius 121-180, Romeins keizer en stoïstisch filosoof in "Ta eis heauton" (De dingen die je tegen jezelf zegt), VIII.43


Kapitaal dient te worden aangedreven door eigenbelang; het kan niet worden verlokt door liefdadigheid.

Walter Bagehot 1826-1877, Engels monetair econoom


De handel is als een haven; haar zon bestaat uit betrouwbaarheid en haar maan is eerlijkheid.

Bahá'u'lláh 1817-1892, Persian nobleman and founder of the Baha’I religion


Onderneming, n., Een ingenieus apparaat om winst te verwerven zonder individuele verantwoordelijkheid.

Ambrose Bierce 1842-1914, Amerikaans columnist en schrijver van griezelverhalen, The Devil's Dictionary 1906


Twee hefbomen zijn er om de mens in beweging te brengen: vrees en eigenbelang.

Napoleon Bonaparte 1769-1821, Frans generaal en keizer


Prijs is wat je betaalt. Waarde is wat je krijgt.

Warren Buffett 1930-, Amerikaans investeerder


Winsten zijn plooibaar als stopverf wanneer een charlatan het bedrijf leidt dat ze rapporteert.

Warren Buffet 1930-, Amerikaans investeerder


Op dit moment, heeft Amerika het meeste economische behoefte aan hogere ethische standaards -- standaards die worden bekrachtigd door strikte wetten en gehandhaafd door verantwoordelijke zakelijke leiders.

George W. Bush, huidige President van de Verenigde Staten, corporate responsibility speech - 9 juli 2002


In hun oordelen waren de Vroege Koningen perfect, omdat zij morele principes tot het uitgangspunt van al hun doen en laten maakten en ten grondslag legden aan alles wat nuttig was. Dit uitgangspunt, echter, is iets wat mensen met middelmatige intellectuele vermogens nooit begrijpen. Doordat zij het niet begrijpen, ontbreekt het hen aan bewustzijn, en door het ontbreken van bewustzijn jagen zij winst na. Maar terwijl zij winst najagen, is het absoluut onmogelijk voor hen om er zeker van te zijn dat zij het verwerven zullen.

Lü Bu-wei 246vC, Chinese eerste minister onder Keizer Ying Zheng, De annalen van Lü Bu-wei, Lu Shi Chun Qiu


Cheshire Kat, vroeg Alice. Wil jij mij alsjeblieft vertellen welke kant ik op moet vanaf hier? Dat ligt er voornamelijk aan waar jij naartoe wil, zei de Kat. Dat kan mij niets schelen, zei Alice. Dan doet het er niet toe welke kant je opgaat, zei de Kat.

Charles "Lewis Carroll" Dodgson 1832-1898, Engels schrijver en wiskundige, Alice in Wonderland 1865


Niet alles dat kan worden geteld telt, en niet alles dat telt kan worden geteld.

William Bruce Cameron in "Informal Sociology: A Casual Introduction to Sociological Thinking" (1963), Americaanse Sociologie Professor


Het inherente gebrek van het kapitalisme is de ongelijke verdeling van zegeningen, terwijl de inherente waarde van het socialisme ligt in de gelijke verdeling van ellende.

Sir Winston Spencer Churchill 1874-1965, Engels staatsman en schrijver


Ouderdom, vooral een eerbiedwaardige ouderdom, bezit zo'n grote autoriteit, dat dit van meer waarde is dan alle geneugten van de jeugd.

Marcus Tullius Cicero 106-43 vC, antiek Romeins staatsman, schrijver, advocaat en redenaar, vermoord door Anthonius


Het moet nog aangetoond worden dat intelligentie enige waarde heeft om te overleven.

Arthur C. Clarke 1917-, Engels science fiction schrijver


Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is dat een gebrek aan moed.

Confucius 551vC - 479vC, Chinees wijsgeer, De Analecten, boek II, hoofdstuk XXIV


De gedachten van de superieure mens is vertrouwd met rechtvaardigheid; de gedachten van de middelmatige mens is vertrouwd met opbrengst.

Confucius 551vC - 479vC, Chinees wijsgeer, The Analecten, boek IV, hoofdstuk XVI


Persoonlijk leiderschap is het proces van het je voor ogen houden van je visie en waarden, en je leven aanpassen om daarmee congruent te zijn.

Stephen Covey, Amerikaans leadership adviseur en schrijver


Van de 5.8 miljard mensen in de wereld, is de meerderheid zeker niet gelovig in het Boeddhisme. Wij kunnen niet redetwisten met hen, hen vertellen dat ze gelovigen zouden moeten zijn. Nee! Onmogelijk! En, realistisch gesproken, als de meerderheid van de mensheid ongelovig blijft, dan doet dat er niets toe. Geen probleem! Het probleem is dat de meerderheid de diepere menselijke waarden verloren heeft of negeert. Mededogen, een gevoel van verantwoordelijkheid. Dat is onze grootste zorg.

De Dalai Lama in Time, december 1997


Op God vertrouwen wij, alle anderen moeten gegevens overleggen.

Dr. W. Edwards Deming 1900-1993, Amerikaans statisticus


Het is belangrijk dat een doel nooit wordt gedefinieerd in termen van activiteit of methoden. Het moet altijd direct relateren aan hoe het leven beter kan worden voor iedereen.... Het doel van het systeem moet duidelijk zijn aan iedereen in het systeem. Het doel moet plannen bevatten voor de toekomst. Het doel is een waardeoordeel.

Dr. W. Edwards Deming 1900-1993, Amerikaans statisticus


Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen dient te volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.

René Descartes 1596-1650, Frans filosoof en grondlegger van de analytische meetkunde in Discours de la méthode, 1637


Wat nooit is betwijfeld, is nooit bewezen.

Denis Diderot 1713-1784, Frans radicaal Verlichting filosoof en Hoofdredacteur van de Encyclopédie, in 'Pensées Philosophique'(1746)


Het is niet moeilijk om beslissingen te nemen als men weet wat zijn waarden zijn.

Roy Disney, Amerikaans filmschrijver, producent, neef van Walt Disney

Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen. Een product bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk te maken is en veel geld kost, zoals veel producenten typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en hen waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteit.

Peter F. Drucker, Amerikaans management goeroe


Dat aan het doel van ondernemingen en aan de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van business frustratie en falen.

Peter F. Drucker, Amerikaans management goeroe in '"Management: Tasks, Responsibilities, Practices" (1973)


Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen.

Peter F. Drucker, Amerikaans management goeroe


De meest belangrijke, en eigenlijk werkelijk unieke, bijdrage van het management in the twintigste eeuw was de vijftigvoudige toename in de productiviteit van de fabrieksarbeider. De meest belangrijke bijdrage die het management moet leveren in de eenentwintigste eeuw is soortgelijk om de productiviteit van het kenniswerken en de kenniswerker te doen toenemen.

Peter F. Drucker, Amerikaans management goeroe


Leidinggevenden zullen meer en meer moeten investeren in dingen zoals cultuur, waarden, ethiek en immateriële zaken. In plaats van managers, moeten zij kwekers en verhalenvertellers zijn om mensen te inspireren.

Leif Edvinsson, pionier op het gebied van intellectueel kapitaal in Corporate Longitude 2002


Iemand die zijn privileges waardeert boven zijn principes verliest beide snel.

Dwight David Eisenhower 1890-1969, generaal en 34ste President van de Verenigde Staten


Wij weten nooit de waarde van water totdat de bron droog komt te staan.

Engels gezegde


Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn.

Albert Einstein 1879-1955, in Duitsland geboren geniale Amerikaans theoretisch natuurkundige


De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.

Albert Einstein 1879-1955, in Duitsland geboren geniale Amerikaans theoretisch natuurkundige


Men moet uitkijken met het preken van succes in zijn gebruikelijke vorm tegen jonge mensen als het belangrijkste doel in het leven. Het belangrijkste motief voor het werken op school en in het leven is plezier in het werken, plezier in het resultaat ervan, en het begrijpen van de waarde van het resultaat voor de maatschappij.

Albert Einstein 1879-1955, in Duitsland geboren geniale Amerikaans theoretisch natuurkundige


De waarde van prestaties ligt in het nastreven ervan.

Albert Einstein 1879-1955, in Duitsland geboren geniale Amerikaans theoretisch natuurkundige


Wanneer wij dus zeggen dat lust het levensdoel is, hebben wij het niet over de lustgevoelens van losbandigen of over de lustgevoelens die gelegen zijn in het actieve genieten - zoals wordt gemeend door sommige onwetenden die met ons van mening verschillen of onze leer op een negatieve wijze interpreteren - maar wij bedoelen een toestand waarbij het lichaam geen pijn meer heeft, en de ziel niet verontrust wordt. Het gelukkige leven wordt niet tot stand gebracht door drinkgelagen en voortdurende feesten, noch door het genieten van jongens en vrouwen, of het eten van vissen of andere spijzen die de luxueuze tafel ons biedt, maar door nuchter denken, dat enerzijds de gronden onderzoekt van elk kiezen en vermijden, en dat anderzijds de ongefundeerde meningen uitbant op grond waarvan de grootste onrust zich van onze geest meester maakt.

Epicurus 341vC-270vC, antiek Grieks filosoof, vader van het hedonisme in: "De brief aan Menoikeus"


Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen, maar in het hebben van weinig behoeften.

Epicurus 341vC-270vC, antiek Grieks filosoof, vader van het hedonisme


Goed onderricht leert op de kortst mogelijke wijze wat men moet najagen en wat men dient te vermijden, en laat niet, nadat het kwaad geschied is, zien: dit is slecht afgelopen, wees er in het vervolg voor op uw hoede, maar het roept u vóór u de zaak aanpakt toe: als u dit doet, zult u zich schande en onheil op de hals halen. Laten we dus deze drievoudige band vlechten: dat het onderricht de natuur leidt en dat de oefening het onderricht voltooid.

Desiderius Erasmus 1466-1536, Nederlands renaissance geleerde, theoloog en humanist, in 'De libero arbitrio diatribe', 'Over opvoeding en vrije wil' (1524)

Tenslotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, al wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.

Filippenzen 4:8-9


Aandelenkoersen hebben bereikt wat een permanent hoog plateau lijkt te zijn.

Irving Fisher, Professor in economie, Universiteit van Yale, 1929


Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort van organisatie.

Henry Ford 1863 – 1947, Amerikaans industrieel


Ik realiseer me dat een groot gedeelte van de problemen van de mensen over hen gebracht wordt door verkeerde inschattingen die zij hebben gemaakt van de waarde van dingen.

Benjamin Franklin 1706-1790, Amerikaans politicus, uitvinder en wetenschapper


Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.

Galileo Galilei 1564-1642, Italiaans natuurkundige en sterrenkundige


In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren. Toen sprak God: 'Er moet licht zijn!' En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis.

Genesis 1:1-4


Het enige blijvende concurrentievoordeel is het vermogen om sneller te leren dan de concurrenten.

Arie de Geus, Nederlands schrijver, auteur van 'The Living Company'


De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.

Mahatma Gandhi 1869-1948, Indiaas grote ethisch-geestelijk en politiek leider, bekend om zijn principe van geweldloos verzet


Hebzucht is goed. Hebzucht is prima. Hebzucht werkt. Hebzucht hakt erin, verduidelijkt en raakt de essentie van de evolutionaire geest.

Gordon Gekko - gespeeld door Michael Douglas in de film Wall Street


Het is niet genoeg, te weten, men moet ook toepassen; het is niet genoeg, te willen, men moet ook handelen.

Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832, Duits dichter, estheet en natuurfilosoof


Iedereen hoort immers alleen datgene wat hij begrijpt.

Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832, Duits dichter, estheet en natuurfilosoof


Men moet niet nadenken over het eindresultaat van zijn werk, zoals men ook niet reist om aan te komen, maar om te reizen.

Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832, Duits dichter, estheet en natuurfilosoof


Ik kan niet het feit veranderen dat mijn schilderijen niet verkopen. Maar de tijd zal komen dat mensen zullen erkennen dat zij meer waard zijn dan de waarde van de verf die ik heb gebruikt in het schilderij.

Vincent van Gogh 1853-1890, Nederlands schilder


Mensen met respect behandelen zal iemand wijde acceptatie geven en ten goede komen aan diens zakelijke resultaten.

Tao Zhu Gong 500vC, assistent van de Keizer van Yue, 2de Business Principe


Onderhandelen over elke ons bij het inkopen zou wel eens niet de kosten van kapitaal kunnen reduceren.

Tao Zhu Gong 500vC, Assistent van de Keizer van Yue, 9de Business Principe


Kameraadschap en vertrouwen zullen op natuurlijke wijze ontstaan als discipline en hoge standaards worden afgedwongen.

Tao Zhu Gong 500vC, Assistent van de Keizer van Yue, 11de Business Principe


Kennis is van geen waarde tenzij je deze in de praktijk brengt.

Heber J. Grant


De psychologie van de volwassen mens is een zich openvouwend, tevoorschijn komend, heen en weer slingerend, zich in een spiraalvormig patroon bewegend proces gekenmerkt door progressieve onderwerping van oudere, van een lagere orde zijnde gedragsystemen, naar nieuwere systemen van hogere orde, naargelang de existentiële problemen van de mens veranderen.

Clare W. Graves 1914-1986, Amerikaans klinisch psycholoog en grondlegger van de "Theorie van de niveaus van het menselijke bestaan" in the Futurist (1974)


Hoe weten wij wanneer irrationele overvloedigheid op onbehoorlijke wijze de waarde van bezittingen heeft geëscaleerd?

Alan Greenspan, Voorzitter van de USA Federal Reserve Board


Waar de rechtspraak tekort schiet, begint het geweld.

Hugo de Groot 1583-1645, Nederlandse geniale rechtsgeleerde en historicus in 'De jure belli ac pacis' (Over het recht van oorlog en vrede), dat nog steeds de basis vormt van ons moderne volkenrecht (1625)


In een kenniseconomie is een goede onderneming een gemeenschap met een doel, niet een eigendom.

Charles Handy, Harvard Business Review, december 2002


Zonder gemeenschappelijk gedeelde en wijd veranderde morele waarden en verplichtingen zullen noch de wet, noch democratisch bestuur, noch zelfs de markteconomie goed functioneren.

Václav Havel 1936, schrijver, voorvechter van burgerrechten en President van Tsjecho-Slowakije en later de Tsjechische Republiek


Alleen hij profiteert van lofuitingen die kritiek waardeert.

Heinrich Heine 1797-1856, Duits dichter


Het issue is het presteren van het Kapitalisme tegenover de beloften van het Communisme.

Paul G. Hoffman


Alhoewel goudstof kostbaar is, kan het, als het in je ogen komt, je gezichtsvermogen hinderen.

Hsi-Tang


Twee dingen vervullen mij altijd weer met verwondering en ontzag, hoe vaker en hoe dieper ik ze overdenk: de sterrenhemel boven mij en de zedenwet in mij.

Immanuel Kant 1724-1804, Pruisisch-Duits metafysicus en filosoof in 'Kritiek van de praktische rede' (1788)


De beide vormen van het goede, het fysieke en het morele, kunnen niet met elkaar verenigd worden; want dan zouden ze elkaar neutraliseren en het doel van de ware gelukzaligheid in het geheel niet dichterbij brengen; maar de hang naar het goede leven en de deugdzaamheid botsen op elkaar en maken in hun onderlinge strijd en door inperking van het principe van de eerste door dat van de laatste heel het doel uit van de welgeaarde, enerzijds zintuiglijke, anderzijds moreelintellectuele mens; die evenwel, aangezien in het gebruik de vermenging moeilijk valt te voorkomen, een analyse door tegenwerkende middelen (reagentia) nodig heeft om te weten welke elementen, en in wat voor verhouding samengevoegd, de verbinding vormen die ons het genot van een decente gelukzaligheid kan verschaffen.

Immanuel Kant 1724-1804, Pruisisch-Duits metafysicus en filosoof in 'Anthropologie in pragmatischer Hinsicht' (1798)


Als je kan meten waarover je spreekt, en het in getallen kan uitdrukken, dan weet je er iets over; maar als je het niet kunt meten, als je het niet in getallen kan uitdrukken, dan is je kennis van een magere en onbevredigende aard: het kan het begin zijn van kennis, maar je bent nauwelijks, in je gedachten, vooruitgegaan tot het stadium van wetenschap, wat dan ook de kwestie moge zijn.

Lord Kelvin 1824-1907, Engels wetenschapper


God heeft veel volgelingen maar weinig dienaren.

Thomas a Kempis 1379/1380-1471, Nederlands priester, monnik en schrijver toegewijd aan gebed, eenvoud en eenheid met God, in 'De navolging van Christus' (1440)


Wij zijn niet bevreesd om de Amerikanen onplezierige feiten, buitenlandse ideeën, vijandelijke filosofieën en concurrerende waarden toe te vertrouwen. Want een natie die bang is om zijn onderdanen de waarheid en valsheid te laten beoordelen in een open markt is een natie die bang is van zijn eigen mensen.

John Fitzgerald Kennedy 1917-1963, 35ste president van de Verenigde Staten


Mijn kandidaat voor een ethiek die het idee van het maximaliseren van aandeelhouderswaarde moet vervangen zou zijn het bouwen en delen van rijkdom. Waarom? Aandeelhouderswaarde denken ging altijd al over het creëren van rijkdom. Maar de terminologie ging in de weg zitten. Het woord 'waarde' houdt een urgentie in die in de meeste gevallen geen plaats zou mogen hebben bij het leiden van grootse ondernemingen.

Alan Kennedy, schrijver en adviseur in ‘The end of shareholder value’-2000


Kapitalisme is het verbazingwekkende geloof dat de meest ondeugende mensen de meest ondeugende dingen zullen doen ten behoeve van wat het beste is voor iedereen.

John Maynard Keynes 1883-1946, Engels econoom


Wat zijn mensen toch absurd! Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen diegenen die zij niet beziiten. Zij hebben de vrijheid van gedachte, maar zij eisen de vrijheid van meningsuiting.

Søren Kierkegaard 1813-1855, Deense existentialistische filosoof en theoloog


Als we vooruit willen, dan moeten we terug en die kostbare waarden herontdekken -- dat alle realiteit berust op morele funderingen en dat alle realiteit geestelijke controle behoeft.

Martin Luther King, Jr. 1929-1968, doopsgezinde burgerrechten voorvechter in de Verenigde Staten


Geef het juiste gewicht aan zaken en volledige meting.

Koran, Surah Vee, 6:149


Voor wat betreft hen die geloven en goede werken verrichten, God zal hen beloningen verlenen en verrijken vanuit zijn eigen overvloedigheid.

Koran, Surah Vrouwen, 4:173


Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig.

II Korinthiërs 4.1:18


Het eigenbelang spreekt alle talen en speelt alle rollen, zelfs die van de onbaatzuchtige.

François La Rochefoucauld 1613-1680, Frans schrijver, bekend van Les Maximes, waarin hij tracht aan te tonen dat heel het menselijk handelen berust op eigenliefde


Alles wat je verliest verdubbelt automatisch in waarde.

Mignon McLaughlin, The Second Neurotic's Notebook, 1966
(bijdrage van Olaf Keltering)


De crux van het boekhoudprobleem met immateriële zaken is dat om het verleden te kennen, men de toekomst moet weten.

Baruch Lev, kennis management expert, in Intangibles: Management, Measurement and Reporting 2001


Vriendschap is niet noodzakelijk... net zoals filosofie, net zoals kunst... heeft vriendschap geen overlevingswaarde; eerder is het één van de dingen die waarde geven aan het overleven.

C.S. Lewis 1898-1963, Engels schrijver van romans


Als ik goed doe, dan voel ik me goed; als ik slechte dingen doe, dan voel ik me slecht, en dat is mijn religie.

Abraham Lincoln 1809-1865, Amerikaans staatsman en afschaffer van de slavernij


Wij kunnen onder de mensen een grote diversiteit aan opinies over morele regels aantreffen... Dat zou niet het geval zijn als praktische principes aangeboren waren en rechtstreeks door de hand van God in onze geest gegrift.

John Locke 1632-1704, Engels filosoof, politiek theoreticus en empiricus, in 'Essay Concerning Human Understanding' (1689)


Alles van waarde is weerloos.

Lucebert 1924-1994, Nederlands dichter en schilder


Vele mensen hebben republieken en prinsendommen bedacht die helemaal nooit echt bestaan hebben. Uiteindelijk is de manier waarop mensen leven zo ver verwijderd van de manier waarop zij zouden moeten leven, dat iedereen die wat is verlaat voor wat zou moeten zijn eerder zijn ondergang dan zijn behoud nastreeft; want een man die streeft naar goedheid in al zijn handelingen zal zeker ten onder gaan, omdat er zovele mensen zijn die niet goed zijn.

Niccolò Machiavelli 1469-1529, Florentijns staatsman en realistisch politiek filosoof in Il Principe (De Prins), Hoofdstuk 15, pag. 56 (1513)


De Winst- en Verliesrekening van een onderneming kan worden vergeleken met een bikini – wat deze laat zien is interessant, maar wat deze verbergt is essentieel.

Burton G. Malkiel in A Random Walk Down Wall Street


Kapitaal is geld, kapitaal is goederen. Op grond van het feit dat het waarde is, heeft het de mysterieuze eigenschap verworven om waarde aan zichzelf toe te voegen. Het brengt levende nakomelingen voort, of het legt tenminste gouden eieren.

Karl Marx 1818-1883, Duits politiek theoreticus en sociaal filosoof


Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven.

Matteüs 16:26


De voornaamste waarde van geld ligt in het feit, dat wij in een wereld leven waarin deze wordt overschat.

Henry Louis Mencken 1880-1956, Amerikaans journalist en criticus


Aan u is de macht gegeven uzelf naar de lagere levensvormen, het dierenrijk, te degraderen; maar ge kunt u ook door uw eigen intellect en oordeel naar het hogere, goddelijke, verheffen.

Giovanni Pico della Mirandola 1463-1494, Italiaans Renaissance Neoplatoons filosoof, geleerde, en humanist wiens doel het was om religie en filosofie met elkaar te verzoenen in: 'Oratio de hominis dignitate' (1487)


Dingen hebben alleen de waarde die we eraan geven.

Molière 1622-1673, Frans acteur en toneelschrijver


De waarde van het leven ligt niet in de lengte der dagen, maar in het gebruik dat we hiervan maken; een mens kan lang leven maar toch erg weinig.

Michel de Montaigne 1533-1592, Frans schrijver en filosoof


De winnaar van elke concurrentiestrijd tussen ondernemingen is het bedrijf wiens morele doel het beste past bij de overheersende omstandigheden en bezittingen.

Michel de Montaigne 1533-1592, Frans schrijver en filosoof


De beloning van iemand die iets doet ligt erin dat iets voor hem wordt teruggedaan. Dit wordt door God beschouwd als ma'at. [NB: Ma'at was de naam van het oude Egyptische sociale systeem en ook van het principe welk individuen vormt tot gemeenschappen, en dat hun acties zin geeft en richting, door te verzekeren dat goed wordt beloond en kwaad bestraft.]

Farao Neferhotep I, XIII-de Dynastie (ca. 1700vC)


Het is veel beter te beseffen dat het waarde opportuniteit gat het verschil tussen de huidige waarde en de potentiële waarde van een onderneming momenteel tussen de 50 tot 57 procent ligt en te weten welke kritische acties noodzakelijk zijn om dat gat te dichten, dan tijd te verliezen met te trachten exact de ondermaatse prestatie te bepalen. Een onzekere CEO kan onder de indruk geraken van een onnodig overcomplex waarderingsmodel. Voor het overige impliceert het imponerende verlamming door analyse, geen vooruitgang. Precieze toekomstverwachtingen bestaan alleen in de dromen van economen. Pragmatische, zeer goed presterende top managers benadrukken de kritische acties die het waarde opportuniteit gat verkleinen.

Peter J. Clark and Stephen Neil, Value Based Management consultants in: The Value Mandate, 2001


Hoeveel waarde kan een geest verdragen, hoeveel waarheid kan een een geest trotseren? ... Dat werd voor mij meer en meer de werkelijke meting van waarde.

Friedrich Nietzsche 1844-1900, Duits geleerde, filosoof en criticus


Mensen waarderen een goede daad niet tenzij deze een beloning oplevert.

Ovidius 43vC-18 nC, antiek Romeins dichter


Wat wij te goedkoop verkrijgen, achten wij te gemakkelijk; alleen dierbaarheid geeft alles zijn waarde.

Thomas Paine


Ons eigenbelang is een prachtig werktuig om ons op aangename wijze zand in de ogen te strooien.

Blaise Pascal 1623-1662, Frans wiskundige en filosoof, uitvinder van de rekenmachine


Zo gaat het hele leven voorbij. We streven naar een rustig leven door te strijden tegen het een of ander dat dit in de weg staat, en als we het uit de weg hebben geruimd wordt de rust ondraaglijk door de verveling die zij veroorzaakt. We moeten daaraan ontsnappen en kunnen niet anders dan om drukte smeken.

Blaise Pascal 1623-1662, Frans wiskundige en filosoof, uitvinder van de rekenmachine


Een aandelenhandelaar drong er bij mij op aan om een aandeel te kopen dat ieder jaar zou verdrievoudigen in waarde. Ik vertelde hem: ''Op mijn leeftijd, koop ik zelfs geen groene bananen meer.

Claude D. Pepper


Kort is de weg welke filosofen naar rijkdom voert. Hij is op de volgende wijze aangelegd: vermenigvuldig niet uw bezittingen, maar beteugel onze verlangens.

Francesco Petrarca 1304-1374, Italiaans renaissance dichter, geleerde en humanist, een van de grootste figuren uit de Italiaanse litteratuur in "De Vita Solitaria"


Alcibiades: Ja, zo is het. En van nu af begin ik me in te spannen voor de rechtvaardigheid.

Socrates: Ik zou wel willen dat je er ook in volhardde. daar ben ik echter bang voor. Niet dat ik geen vertrouwen heb in je natuurlijke aanleg! Maar ik zie voor mijn ogen de macht van deze stad. En dan vrees ik dat zij ons klein krijgt, mij zowel als jou.

Plato 427vC-347vC, fameus antiek Grieks filosoof, in de dialoog "Alcibiades" over hoe men dient te leven


Ken uzelf.

Plato 427vC-347vC, fameus antiek Grieks filosoof, in de dialoog "Alcibiades" over hoe men dient te leven


Eten doet men voor zijn plezier en wijn brengt vreugde in het leven: voor geld is alles te krijgen.

Prediker 10:19


Geluk is die staat van bewustzijn welke voortkomt uit het bereiken van jouw waarden.

Ayn Rand 1905 - 1982, Amerikaans Russisch geboren romanschrijfster


De belangrijkste reden om een doel te hebben ligt in dat wat het van je maakt om het te bereiken. Hoe het je verandert zal altijd van veel meer waarde zijn dan datgene dat je bereikt.

Jim Rohn


De waarheid is, dat de waarde die wij toekennen aan de mening van anderen, en onze voortdurende inspanningen in dat opzicht, elke behoorlijk buiten proportioneel zijn ten opzichte van het resultaat dat wij redelijkerwijs daarvan mogen verwachten; zodat deze aandacht voor de houdingen van andere mensen zou kunnen worden beschouwd als een soort van universele gekte, welke eenieder meekrijgt.

Arthur Schopenhauer 1788-1860, Duits na-Kantiaans filosoof, welke de ware filosofie als een kunst beschouwde, slechts toegankelijk voor een elite, in "Uitspraken over levenswijsheid", Hoofdstuk IV, Sectie 1, (1886)


De eerste stap in de evolutie van ethiek is een gevoel van solidariteit met andere mensen.

Albert Schweitzer 1875-1965, Duits Nobel Prijs winnaar, missie dokter en theoloog


Een deel van de morele kwaliteit berust op scholing, een deel op oefening: je moet leren en je moet door te handelen waarmaken wat je geleerd hebt. Als dat zo is, blijkt voor wijsheid niet alleen weten nodig, maar ook praktische leefregels die onze hartstochten als door een wetsbepaling intomen en op een afstand houden.

Lucius Annaeus Seneca 1-65, Stoa filosoof in "Brieven aan Lucilius - Het effect van leefregels" (Epistel XCIV)


Waarom klagen we over de Natuur? Zij toont zichzelf vriendelijk aan ons; het leven, als je weet hoe je het moet leiden, is lang.

Lucius Annaeus Seneca 1-65, Stoa filosoof in "Over de Vluchtigheid van het Leven (De Brevitate Vitae)"


Horus (beschaving) en Seth (geweld) zijn verenigd door de wet (het recht).

Troon voetstuk van Lisht, Sesostris I, oud Egyptisch farao uit de 12de dynastie, Middelste Koninkrijk, zoals verklaard door Jan Assman, Professor in de Egyptologie aan de Universiteit van Heidelberg in 'The Mind of Egypt' (ca. 1950BC)


Bepantser zonde met goud, en de sterke lans van rechtvaardigheid zal zonder pijn te doen breken, bewapen het met vodden, en een rietje van een pygmee zal het doorboren.

William Shakespeare 1564-1616, toneelschrijver en dichter, King Lear, Act 4


Alles wat schittert is nog geen goud. Dat wordt vaak gezegd.

William Shakespeare 1564-1616, toneelschrijver en dichter, The Merchant of Venice


Voor elk complex probleem bestaat een eenvoudige oplossing die verkeerd is.

G.B. Shaw 1856-1950, Iers criticus en dichter, bekend om zijn fonkelende 'verbal wit'


Geldgebrek is de wortel van alle kwaad.

G.B. Shaw 1856-1950, Iers criticus en dichter, bekend om zijn fonkelende 'verbal wit'


Mensen overdrijven de waarde van dingen die zij niet hebben: iedereen adoreert waarheid en onbaatzuchtigheid omdat zij er geen ervaring mee hebben.

G.B. Shaw 1856-1950, Iers criticus en dichter, bekend om zijn fonkelende 'verbal wit'


Aandelenkoersen fluctueren; de waarde van goederen fluctueert. Waarom zouden wij dan verwachten dat winsten in een gelijkmatige lijn toenemen?

William G. Shenkir, economie professor aan de Universiteit van Virginia die voor de Amerikaanse FASB werkte in de jaren '70


Ethiek en religie moeten niet thuis worden gelaten als wij naar het werk gaan.

Achille Silvestrini, Kardinaal van de Vaticaanse Curie, 20 mei 2004, op een congres van de Union of Industrialists of Rome met als thema "Business, Ethics and Legality"


Ieder mens tracht zijn kapitaal zodanig te laten werken dat het de grootste waarde oplevert. Men heeft over het algemeen noch de intentie om het algemene belang te dienen, noch weet men in welke mate men dat belang dient. Men richt zich slechts op zijn eigen veiligheid, zijn eigenbelang. En daarin wordt de mens geleid door een onzichtbare hand om een doel te dienen dat geen onderdeel van zijn intentie vormt. Door zijn eigenbelang na te jagen, dient men het belang van de samenleving vaak beter dan als men werkelijk de intentie heeft dat na te streven.

Adam Smith 1723-1790, Schots filosoof en econoom in: The Wealth of Nations, 1776


Het onbewuste leven is het niet waard om geleefd te worden.

Socrates 469-399vC, klassiek Grieks ethisch filosoof, Apol. 38a, veroordeeld tot de gifbeker wegens 'misleiding van de jeugd'


Niet het leven, maar goed te leven, moet vooral worden gewaardeerd.

Socrates 469-399vC, klassiek Grieks ethisch filosoof, veroordeeld tot de gifbeker wegens 'misleiding van de jeugd'


Aangezien de denkwijzen van mensen verschillen, zodanig dat sommigen gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, want wat de een leidt tot gebed kan de ander tot spotternij leiden, concludeer ik... dat iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging te kiezen, en dat geloof alleen zou moeten worden beoordeeld op de vruchten die het voortbrengt.

Baruch (of ook: Benedictus) de Spinoza 1632-1676, Nederlands deductierationeel pantheïstisch filosoof, grondlegger van de Europese Verlichting, in 'Tractatus theologico-politicus' (1670)


Waar geen visie is, lijden de mensen.

Spreuken 29:18


Een persoon is slechts vrij als hij op elk ogenblik van zijn leven in staat is zichzelf te volgen.

Rudolf Steiner 1861-1925, Oostenrijkse antroposofische filosoof in: De filosofie van de vrijheid, hoofdstuk 9, 1894


U kent de waarde van elke koopwaar, maar u kent niet uw eigen waarde -- dat is domheid....

Het Sufi pad van liefde, De lessen voor de geest van Rumi

Het leven heeft geen waarde behoudens datgene die je er zelf aan toekent, en ook geen blijdschap tenzij je die zelf erin brengt.

Henri David Thoreau 1817-1862, Amerikaans dichter en filosoof


Wij willen allemaal leven. En over het algemeen creëren wij onze logica aansluitend bij wat wij wensen. Maar terwijl wij ons doel niet bereikt hebben toch door te gaan met leven is lafheid. Dit is een dunne gevaarlijke lijn. Te sterven zonder zich te richten op zijn doel is een hondendood en fanatisme.

Yamamoto Tsunetomo 1659-1710, Japanese samurai warrior and Buddhist priest
(bijdrage van Nate Baber)


Oktober: Dit is een van de bijzonder gevaarlijke maanden om te beleggen in aandelen. Andere gevaarlijke maanden zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februari.

Mark Twain 1835-1910, Amerikaans humorist en schrijver, bekend vanwege Tom Sawyer en Huckleberry Finn


Verdriet kan zorgen voor zichzelf, maar om de volledige waarde van blijdschap te ondergaan moet je iemand hebben om het mee te delen.

Mark Twain 1835-1910, Amerikaans humorist en schrijver, bekend vanwege Tom Sawyer en Huckleberry Finn


Alle bestaande zaken zijn eigenlijk één. Wij beschouwen die zaken die mooi en zeldzaam zijn als waardevol, en die zaken die lelijk zijn als slecht en verrot. Het slechte en verrotte kan worden getransformeerd tot wat zeldzaam is en waardevol, en wat zeldzaam is en waardevol in wat slecht is en verrot. Daarom wordt gezegd dat er één vitale energie is die de wereld vervult. Als consequentie hiervan waardeert de wijze man Eenheid.

Chuang Tzu 389-286vC, Chinees interpreteerder van het Taoïsme


Als migrerende gnoes volgen de investeerders elkaar en de analisten. Soms komen zij onderweg een ravijn tegen.

ir. drs. Jeroen van der Veer, CEO Koninklijke Shell Groep, januari 2002


Er is maar één moraal, zoals er maar één meetkunde is.

Voltaire 1694-1778, Frans schrijver en pleitbezorger van verdraagzaamheid


Er bestaat niet zoiets als absolute waarde in deze wereld. Men kan alleen schatten wat iets waard is voor zichzelf.

Charles Dudley Warner 1829-1900, Amerikaans schrijver van essays en reisverhalen


Deze 'telefoon' heeft teveel tekortkomingen om serieus te kunnen worden overwogen als een communicatiemiddel. Het apparaat is inherent van geen waarde voor ons.

Western Union intern memo, 1876


Tegenwoordig kennen de mensen de prijs van alles en de waarde van niets.

Oscar Wilde 1854-1900, Engels-Iers toneelschrijver en dichter


 

© 2003-2014 Value Quotes - Citaten over waarde, normen en waarden. Beroemde uitspraken over waarde, ondernemingen en ethiek.

Bijgewerkt: 07-04-2014  -  Vertaald door: Value Quotes


Vindt u Citaten over Waarde mooi? Link naar ons! Bedankt...


Value Quotes wordt mogelijk gemaakt door MBA Brief, glossary of MBA concepts and models. Neem eens een kijkje!