citater værdier værdifulde citater etik

Citater om værdier

Værdifulde Citater

Citater om værdier og etik

fra Sokrates til Hsi-Tang

fra Skabelsesberetningen 1:1 til Dalai Lama

fra Warren Buffett til George W. BushKan du lide Værdifulde Citater? Link til os! Tak...

Kapital må drives frem af egennytte; den kan ikke lokkes frem af velvilje.

Walter Bagehot 1826-1877, engelsk monetær økonom


Aktieselskab, sb.: En snedig opfindelse til at opnå profit uden at skulle stå personligt til ansvar.

Ambrose Bierce 1842-1914, amerikansk kommentator og gyserforfatter, Djævelens ordbog 1906


Der er to løftestænger, der kan sætte et menneske i bevægelse: frygt og egennytte.

Napoleon Bonaparte 1769-1821, fransk general og kejser


Prisen er det, man betaler. Værdien er det, man får.

Warren Buffett 1930-, amerikansk investeringsrådgiver


Indtjeningen kan være lige så føjelig som voks, når der er en fidusmager i spidsen for den virksomhed, der redegør for den.

Warren Buffett 1930-, amerikansk investeringsrådgiver


På nuværende tidspunkt er Amerikas største økonomiske behov større etiske standarder - standarder der bliver gennemtvunget af streng lovgivning og adlydt af ansvarlige virksomhedsledere.

George W. Bush, USA's nuværende præsident, tale om virksomhedsansvar - 9. juli, 2002


De tidlige konger var perfekte i deres vurderinger, fordi de tog udgangspunkt i moralske principper i alle deres forehavender og gjorde dem til grundlag for alt, hvad der var godt. Men dette princip er noget, som personer med et middelmådigt intellekt aldrig fatter. Når de ikke fatter det, mangler de bevidsthed og ved at mangle bevidsthed efterstræber de profit. Men mens de efterstræber profit, er det aldeles umuligt for dem at vide, om de opnår den.

Lü Bu-wei 246 f.Kr., kinesisk statsminister under kejser Ying Zheng, Lü Bu-weis optegnelser, Lu Shi Chun Qiu


Alt hvad der kan tælles, tæller ikke nødvendigvis; alt hvad der tæller, kan ikke nødvendigvis tælles.

William Bruce Cameron i "Informal Sociology: A Casual Introduction to Sociological Thinking" (1963), Amerikansk Professor i Sociologi


"Cheshire mis", spurgte Alice. "Vil du være sød at fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå herfra?" "Det kommer i høj grad an på, hvor du gerne vil hen," sagde katten. "Jeg er egentlig ligeglad med hvorhen," sagde Alice. "Jamen, så er det ligegyldigt, hvilken vej du går," sagde katten.

Charles "Lewis Carroll" Dodgson 1832-1898, engelsk forfatter og matematiker, Alice i eventyrland (1885)


Kapitalismens iboende ondskab er den ulige fordeling af velsignelserne, mens socialismens iboende fortrin er dens ligelige fordeling af elendigheden.

Sir Winston Churchill 1874-1965, britisk premierminister og forfatter


Alderdommen, især en ærværdig alderdom, har så stor autoritet at den er mere værdifuld end alle ungdommens glæder.

Marcus Tullius Cicero 106-43 f.Kr., romersk statsmand, forfatter, sagfører og taler, myrdet af Antonius


Det er endnu ikke blevet bevist, at intelligens har nogen værdi for overlevelsen.

Arthur C. Clarke 1917-, britisk science fiction forfatter


Personlig ledelse er en proces der holder din vision og dine værdier op foran dig og får dig til at indrette dit liv, så det er i overensstemmelse med dem.

Stephen Covey, amerikansk ledelseskonsulent og forfatter


Af Jordens 5,8 milliarder mennesker er størstedelen med sikkerhed ikke troende (buddhister). Vi kan ikke diskutere med dem, fortælle dem at de burde være troende. Nej, umuligt! Og i virkeligheden betyder det ikke noget, at størstedelen af menneskeheden er ikke-troende. Det er ikke noget problem! Problemet er, at flertallet har mistet eller ikke forstår de dybere menneskelige værdier - medfølelse, en følelse af ansvarlighed. Det er vores store bekymring.

Dalai Lama i Time, december 1997


Gud tror vi på, alle andre kommer med data.

Dr. W. Edwards Deming 1900-1993, amerikansk statistiker


Det er vigtigt, at en målsætning aldrig bliver defineret i forhold til aktiviteter og metoder. Den skal altid forholde sig direkte til, hvordan livet bliver bedre for alle…Målsætningen skal indeholde planer for fremtiden. Målsætningen er en værdidom.

Dr. W. Edwards Deming 1900-1993, amerikansk statistiker


Min målsætning er ikke at undervise i en metode, som alle andre bør følge for at kunne tænke logisk klart, men udelukkende at afsløre, hvordan jeg har prøvet at tænke selv.

René Descartes 1596-1650, fransk filosof og grundlæggeren af analytisk geometri, i Discours de la méthode (Om metoden), 1637


Det er ikke svært at træffe beslutninger, når man kender sine værdier.

Roy Disney, amerikansk manuskriptforfatter, Walt Disneys nevø


Et produkts eller en serviceydelses kvalitet er ikke det, som leverandøren lægger ind i det. Det er det, som kunden får ud af det og er villig til at betale for. Et produkt er ikke kvalitet, fordi det er svært at fremstille, og fordi det koster en masse penge, sådan som fabrikanterne typisk tror. Det er inkompetence. Kunder betaler kun for det, de har brug for, og som giver dem værdi. Intet andet udgør kvalitet.

Peter F. Drucker, amerikansk management guru


Management er det at gøre tingene rigtigt; ledelse er det at gøre de rigtige ting.

Peter F. Drucker, amerikansk management guru


Det vigtigste, og i virkeligheden det mest enestående management har bidraget med i det 20. århundrede var 50-doblingen af arbejderens produktivitet inden for fabriksproduktionen. Det vigtigste bidrag, som management skal komme med i det 21. århundrede er en lignende forøgelse af vidensarbejdets og vidensarbejderens produktivitet.

Peter F. Drucker, amerikansk management guru


Virksomhedsledere bliver nødt til at investere mere og mere i områder som kultur, værdier, etik og uhåndgribelige størrelser. I stedet for at være ledere skal de være forædlere og historiefortællere, der fanger sindene.

Leif Edvinsson, Banebrydende forfatter med Intellectual Capital in Corporate Longitude (2002)


Et folk der sætter sine privilegier højere end sine principper, mister hurtigt begge dele.

Dwight David Eisenhower 1890-1969, amerikansk general, USA's 34. præsident.


Vi erkender aldrig vandets værdi, før brønden er tom.

Engelsk ordsprog


Prøv ikke at blive en mand med succes, men prøv hellere at blive en mand med værdier.

Albert Einstein 1879-1955, fremragende tysk født, amerikansk forsker i teoretisk fysik


Et menneskes sande værdi skal ses i dets evne til at frigøre sig fra sig selv.

Albert Einstein 1879-1955, fremragende tysk født, amerikansk forsker i teoretisk fysik


Man bør vare sig for at prædike succes i almindelig forstand for unge mennesker som det vigtigste mål i livet. Den vigtigste motivation for arbejdet i skolen og i livet er glæden ved arbejdet, glæden ved resultatet, og ens viden om resultatets værdi for fællesskabet.

Albert Einstein 1879-1955, fremragende tysk født, amerikansk forsker i teoretisk fysik


Værdien ved en præstation ligger i selve det at præstere.

Albert Einstein1879-1955, fremragende tysk født, amerikansk forsker i teoretisk fysik


Rigdom består ikke i at have megen ejendom, men i at have få behov.

Epikur 341-270 f.Kr., græsk filosof fra Antikken


I øvrigt,brødre! Alt hvad der er sandt, hvad der er sømmeligt, hvad de er retskaffent, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der er godt, al dyd, alt, hvad der er ros værd: der skal I have i tanke!

Paulus' 4. Filipperbrev


Aktierne har tilsyneladende nået et vedvarende højt niveau.

Irving Fisher, professor i økonomi, Yale universitet, 1929


En virksomhed, der ikke laver andet end penge, er en sølle virksomhed.

Henry Ford 1863-1947, amerikansk industrifyrste


Det er min opfattelse, at størsteparten af menneskenes elendighed nedkaldes over dem af deres falske vurderinger af tingenes værdi.

Benjamin Franklin 1706-1790, amerikansk politiker, opfinder og videnskabsmand


Man kan ikke lære et menneske noget; man kan kun hjælpe det til at opdage, hvad det har i sig.

Galileo Galilei 1564-1642, italiensk fysiker og astronom


Jorden har nok til at tilfredsstille alle menneskers behov, men ikke alle menneskers grådighed.

Mahatma Gandhi 1869-1949, stor indisk åndelig og politisk leder, berømt for princippet om ikke-voldelig modstand.


Den eneste holdbare konkurrencefordel er evnen til at lære hurtigere end konkurrenterne.

Arie de Geus, hollandsk forfatter til "The Living Company"


Grådighed er godt. Grådighed er rigtigt. Grådighed virker. Grådighed skærer igennem, oplyser og griber udviklingens inderste væsen.

Gordon Gekko - spillet af Michael Douglas - i filmen Wall Street


Jeg kan ikke ændre ved det forhold, at mine malerier ikke sælger. Men der vil komme en dag, hvor folk vil anerkende, at de er mere værd end værdien af den maling, der er brugt på billedet.

Vincent van Gogh 1853-1890, hollandsk maler


Når man behandler folk med respekt, opnår man bred accept og forbedrer sin forretning.

Tao Zhu Gong 500 f.Kr., rådgiver for kejseren af Yue, 2. forretningsprincip


At tinge om ethvert gram, når man handler, reducerer ikke nødvendigvis ens omkostninger.

Tao Zhu Gong 500 f.Kr., rådgiver for kejseren af Yue, 9. forretningsprincip


Kammeratskab og tillid opstår naturligt, når man gennemtvinger disciplin og høje mål.

Tao Zhu Gong 500 f.Kr., rådgiver for kejseren af Yue, 11. forretningsprincip


Viden er uden værdi, medmindre den bliver omsat i praksis.

Heber J. Grant


Hvordan kan vi vide, hvornår en irrationel overflod uberettiget har oppustet aktivernes værdi?

Alan Greenspan, formand for USA's nationalbank


I en vidensøkonomi er en god virksomhed et fællesskab med et formål og ikke bare et stykke privat ejendom.

Charles Handy, Harvard Business Review, december 2002


Uden fælles og bredt forankrede moralske værdier og forpligtelser, vil hverken loven, demokratiske regeringer eller markedsøkonomien selv fungere ordentligt.

Václav Havel 1936 - , forfatter, menneskerettighedsforkæmper og præsident for Tjekkoslovakiet og senere for Den tjekkiske Republik


Kun den, der værdsætter kritik, kan drage nytte af ros.

Heinrich Heine 1797-1856, tysk digter


Spørgsmålet drejer sig om kapitalismens præstationer over for kommunismens løfter.

Paul G. Hoffman


Selvom guldstøv er kostbart, blænder det dit syn, hvis du får det i øjnene.

Hsi-Tang


Når man kan måle, hvad man taler om og udtrykke det i tal, så ved man noget om det. Men når man ikke kan måle det, når man ikke kan udtrykke det i tal, er ens viden ringe og utilfredsstillende: det kan være begyndelsen til viden, men man har næppe i tanken nået et videnskabeligt niveau, hvad sagen end drejer sig om.

Lord Kelvin 1824-1907, engelsk videnskabsmand


Vi er ikke bange for at betro det amerikanske folk ubehagelige sandheder, fremmede ideer, fremmedartede filosofier og konkurrerende værdier. For en nation, der er bange for at lade sit folk dømme om, hvad der er sandt og falsk på det åbne marked, er en nation, der er bange for sit folk.

John Fitzgerald Kennedy 1917-1963, USA's 35. præsident.


Mit bud på en etik, der kan erstatte tanken om værdimaksimering for aktionærerne, vil være at opbygge og dele rigdommen. Hvorfor? Tanken om værdimaksimering har altid drejet sig om at skabe rigdom. Men terminologien kom i vejen. Selve ordet 'værdi' indebærer en umiddelbar nødvendighed, som i de fleste tilfælde ikke burde have noget at gøre med store virksomheders adfærd.

Alan Kennedy, forfatter og konsulent i "The end of shareholder value" - 2000


Kapitalismen er den forbløffende tro på, at de allerslemmeste mænd vil gøre de allerslemmeste ting for at opnå det største gode for alle mennesker.

John Maynard Keynes 1838-1946, engelsk økonom


Hvis vi skal fremad, må vi gå tilbage og genopdage de sande værdier - nemlig at hele virkeligheden hviler på et moralsk grundlag, og at hele virkeligheden omfattes af en åndelig magt.

Martin Luther King, Jr. 1929-1968, baptistpræst og borgerrettighedsforkæmper i USA


Giv den rette vægt og det fulde mål.

Koranen, suraen om kvæg, 6:149


Dem, der tror og gør gode gerninger, vil Gud belønne og berige af sin egen overflod.

Koranen, suraen om kvinder, 4:173


At se hvad der er rigtigt, men ikke gøre det, er mangel på mod.

Konfucius 551-479 f.Kr., kinesisk filosof, Analects (Udvalgte citater), 2. bog, kap. XXIV


Det fremragende menneskes hjerne er kyndig i retfærdighed; det usle menneskes hjerne er kyndig i fortjeneste.

Konfucius 551-479 f.Kr., kinesisk filosof, Analects (Udvalgte citater), 4. bog, kap. XVI


De synlige ting varer kun til en tid, de usynlige varer evigt.

2. Korinterbrev 4,1;18


 Egennytten taler alle sprog og spiller alle roller, selv rollen som den uegennyttige.

Francois La Rochefoucauld 1613-1680, fransk forfatter berømt for Les Maximes (Maksimer), hvori han prøver at bevise, at al menneskelig handling er baseret på egenkærlighed.


Revisionsproblemets kerne, når det drejer sig om uhåndgribelige værdier, er at man skal kende fremtiden for at kende fortiden.

Baruch Lev, ekspert i vidensmanagement, i 'Intangibles: Management, Measurement and Reporting (2001)


Venskab er unødvendigt ligesom filosofi og kunst… det har ingen værdi for overlevelsen; det er snarere en af de ting, der giver overlevelsen værdi.

C.S. Lewis 1898-1963, engelsk romanforfatter


Når jeg gør det gode, har jeg det godt; når jeg gør det onde, har jeg det skidt, og det er min religion.

Abraham Lincoln 1809-1865, den amerikanske præsident, der afskaffede slaveriet


Alt af værdi er forsvarsløst.

Lucebert 1924-1994, hollandsk digter og maler


Et firmas årsopgørelse kan sammenlignes med en bikini - det det viser er interessant, men det det skjuler er altafgørende.

Burton G. Malkiel i 'A Random Walk Down Wall Street


Kapital er penge, kapital er varer. I kraft af at den har værdi, har den opnået en mystisk evne til at lægge værdi til sig selv. Den frembringer levende afkom, eller i hvert fald lægger den guldæg.

Karl Marx 1818-1883, tysk politisk teoretiker og socialfilosof


Thi hvad gavner det et menneske, om han vinder hele verden, men må bøde med sin sjæl? Eller hvad kan et menneske give til vederlag for sin sjæl?

Mattæus 16:26


Den væsentligste værdi ved penge ligger deri, at vi lever i en verden, hvor de er overvurderede.

Henry Louis Mencken 1880-1956, amerikansk journalist og kritiker


Tingene har kun den værdi, som vi giver dem.

Molière 1622-1673, fransk skuespiller og dramatiker


Livets værdi ligger i antallet af dage, men i hvordan vi bruger dem; en mand kan leve længe og dog meget lidt.

Michel de Montaigne 1533-1592, fransk forfatter og filosof


Det er langt bedre at erkende at værdikløften (forskellen mellem den faktiske værdi og den potentielle værdi i øjeblikket ligger på mellem 50 og 57%, og at vide hvilke skridt der skal tages for at formindske denne kløft, end at spilde tiden med at prøve at indkredse nøjagtigt hvor meget firmaet mangler at præstere. En usikker virksomhedsleder kunne let lade sig imponere af en unødvendig kompliceret værdisætningsmodel. Desuden indebærer fascinationen paralyse gennem analyse, og ikke fremskridt. Nøjagtige fremtidsvurderinger findes kun i økonomers drømme. Pragmatiske, topledere der udkonkurrerer andre, lægger vægt på de nøglegreb, der mindsker værdikløften.

Peter J. Clark and Stephen Neil, Value Based Management consultants i: 'The Value Mandate, 2001


Hvor megen sandhed kan den menneskelige ånd bære, hvor megen sandhed vover den menneskelige ånd at bære? … det blev efterhånden mere og mere den virkelige værdimålestok for mig.

Friedrich Nietzsche 1844-1900, tysk klassisk filolog, filosof og kritiker.


Uden en vision, dør folket.

Ordsprogenes Bog 29:18


Mænd sætter ikke pris på en god gerning, medmindre den medfører en belønning.

Ovid 43 f.Kr.-18 e.Kr., romersk digter


Det vi kommer for let til, vurderer vi for let; det er kun kostbarhed, der giver tingene værdi.

Tom Paine


Vores egennytte er et vidunderligt redskab til at kaste jord i øjenene på os på en behagelig måde.

Blaise Pascal 1623-1662, fransk matematiker og filosof, opfinder af regnemaskinen


En børsmægler opfordrede mig til at købe en aktie, der ville tredoble sin værdi hvert år. Jeg sagde til ham, at i min alder køber jeg ikke engang grønne bananer.

Claude D. Pepper


Kend dig selv.

Platon 427-347, berømt græsk filosof fra antikken


Vin gør de levende glade; men penge skaffer alt til veje.

Prædikerens bog 10:19


Lykke er den bevidsthedstilstand, der kommer af at præstere i overensstemmelse med sine værdier.

Ayn Rand 1905-1982 (russisk født) forfatter


Den bedste grund til at sætte sig et mål er at det får én til at nå det. Det det gør ved én er altid af meget større værdi end det man får ud af det.

Jim Rohn


Det første skridt i udviklingen af etikken er en følelse af solidaritet med andre mennesker.

Albert Schweitzer 1875-1965, tysk nobelprisvinder, missionerende læge og teolog


Dæk synden med et blad af guld, og retfærdighedens stærke lanse brækker; klæd den i laser, så bliver den spiddet af pygmæens pil.

William Shakespeare 1564-1616, dramatiker og digter, Kong Lear, 4.akt


Alt hvad der glimrer, er ikke guld. Det har man tit nok sagt jer.

William Shakespeare 1564-1616, dramatiker og digter, Købmanden i Venedig


Til hvert et kompliceret problem, er der en enkel løsning, der er forkert.

G.B. Shaw 1856-1950, irsk kritiker og digter, berømt for sit vid


Manglen på penge er roden til alt ondt.

G.B. Shaw 1856-1950, irsk kritiker og digter, berømt for sit vid


Folk overdriver værdien af ting de ikke har:alle hylder sandheden og uegnnytten, fordi de ikke har erfaring med dem.

G.B. Shaw 1856-1950, irsk kritiker og digter, berømt for sit vid


Valutaer svinger, varepriser svinger. Hvorfor skulle vi forvente at lønningerne stiger i en lige, opadgående linje.

William G. Shenkir, Professor i handel ved University of Virginia; arbejdede for U.S. FASB i 1970erne


I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og jorden var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Men Guds ånd svævede over vandene. Og Gud sagde: "Der blive lys!" Og der blev lys. Og Gud så, at lyset var godt, og Gud satte skel mellem lyset og mørket.

Skabelsesberetningen 1-4


Ethvert individ stræber efter at anvende sin kapital således at den producerer den størst mulige værdi. Almindeligvis har hanikke til hensigt at fremme almenvellet, ejheller vedhan i hvor høj grad han fremmer det. Han søger kun sin egen tryghed, kun sin egen vinding. Og heri føres han af en usynlig hånd til at fremme et formål, der ikke er en del af hans hensigt. Ved at følge sin egeninteress fremmer han ofte samfundets interesse mere effektivt, end når han faktisk sigter mod at fremme den.

Adam Smith 1723-1790, skotsk filosof og økonom i Nationernes Rigdom, 1776


Det liv,der ikke bliver udforsket, er ikke værd at leve.

Sokrates 469-399 f.kr., græsk etiker og filosof, Apologien, 38a


Ikke livet, men det gode liv, er det der skal værdsættes over alt.

Sokrates 469-399 f.kr., græsk etiker og filosof, Apologien, 38a


Du kender værdier af enhver vare, men du kender ikke din egen værdi -- det er dumhed…

Sufiernes vej til kærlighed, Rumis åndelige lære


Der er ingen værdi ved livet ud over den værdi du vælger at lægge i det, og ingen lykke noget steds ud over hvad du selv bringer med dig.

Henry Thoreau 1817-1862, amerikansk digter og filosof


Oktober:det er en af de særligt farlige måneder at investere aktier i. De andre farlige måneder er juli, januar, september, april, november, maj, marts, juni, december, august og februar.

Mark Twain 1835-1910, ameikansk humorist og forfatter, berømt for Tom Sawyer og Huckleberry Finn


Sorgen kan sørge for sig selv, men for at få den fulde værdi af glæden må man have nogen at dele den med.

Mark Twain 1835-1910, ameikansk humorist og forfatter, berømt for Tom Sawyer og Huckleberry Finn


Alt det bestående er i virkeligheden ét. Vi anser dem der er smukke og sjældne for at være værdifulde, og dem der er grimme som fæle og fordærvede. De fæle og fordærvede kan blive forvandlet til noget der er sjældent og kostbart, og det sjælne og smukke til noget, der er fælt og fordærvet. Derfor siges det at én livsenergi gennemsyrer verden. Følgelig værdsætter den vise enhed.

Chuang Tzu 389-286 f.kr. kinesisk fortolker af taoismen


Ligesom vandrende gnuer følger investorerne hinanden og analytikerne. Somme tider kommer de ud for en afgrund på deres vej.

Jeroen van der Veer, virksomhedsleder v. Royal Dutch/Shell Group, januar 2002


Der findes kun en etik, ligesom der kun findes en geometri.

Voltaire 1694-1778, fransk skribent og fortaler for tolerance


Der findes ikke et begreb som 'absolut værdi' i denne verden. Man kan kun vurdere hvilken værdi en ting har for én selv.

Charles Dudley Warner 1829-1900, amerikansk skribent


Denne 'telefon' har for mange mangler til at vi alvorligt kan tage den i betragtning som et kommunikationsmiddel. Apparatet har i sig selv ikke nogen værdi for os.

Intern meddelelse i Western Union, 1876


Nu om dage kender folk prisen på alting og ikke værdien på noget som helst.

Oscar Wilde 1854-1900, anglo-irsk dramatiker og digter 

© 2003-2022 Value Quotes - Værdifulde Citater, om værdier og etik

Sidst opdateret: 14-2-2022   -  Oversat af: Marianne Madelung


Kan du lide Værdifulde Citater? Link til os! Tak...


Value Quotes muliggøres ved MBA Brief, glossary of MBA concepts and models. Se venligst!